ΤΟΠΙΑ

Επιστροφή

Λίγα λόγια για τη στήλη

H στήλη αυτή αναπτύσσει μια θεματολογία για τα τοπία όπως διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση φυσικών διεργασιών και ανθρώπινων παρεμβάσεων και παρουσιάζει επιστημονικές προσεγγίσεις ανάλυσης και σχεδιασμού του τοπίου.

Αναλύονται τοπία σε κάθε κλίμακα, από το μικροτοπίο ως το μακροτοπίο, θίγονται ποικίλα ζητήματα σχεδιασμού, προστασίας και διαχείρισης τοπίων, σχολιάζονται οι διαφορετικές τάσεις που επικρατούν σήμερα στο σχεδιασμό των δημόσιων υπαίθριων χώρων, και αναλύεται η χρηστικότητα μεθόδων και εργαλείων που εφαρμόζονται σήμερα διεθνώς στην αξιολόγηση του τοπίου. Διερευνώνται οι σχέσεις του τοπίου με δραστηριότητες όπως ο τουρισμός και η γεωργία, οι μεταβολές που αυτές επιφέρουν στο τοπίο, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους το τοπίο συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση των παραπάνω οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αναπτύσσονται επίσης θέματα όπως η νομική αναγνώριση του τοπίου ως αναπόσπαστο συστατικό του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ως έκφραση της ποικιλίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των πολιτών, και ως θεμέλιο της ταυτότητάς τους, καθώς και η σημασία ανάπτυξης θεσμικών εργαλείων για την προστασία, τη διαχείριση και το σχεδιασμό του τοπίου.

Αικατερίνη Γκόλτσιου

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2024. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital