ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

Συμμετοχες 2014

Πλοίο. Κέντρο Υγείας

22 Ιούλιος, 2015

Πλοίο. Κέντρο Υγείας

Μια ερευνητική αρχιτεκτονική προσέγγιση.

English version

Φοιτητής : Τσώκος - Παππάς Ανδρέας
Επιβλέπων: Γυφτόπουλος Στάυρος
Σύμβουλος ναυπηγός: Μαζαράκος Θωμάς, Υποψήφιος Λέκτορας, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία παρουσίασης: 07/11/2014

Η διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται την ευρείας έκτασης μετασκευή ενός ήδη υπάρχοντος επιβατηγού πλοίου, και την με αρχιτεκτονικά κριτήρια επανάχρησή του σε πλοίο - κέντρο υγείας. Ως τόπο δράσης αυτής της πρωτοβάθμιας μονάδας υγείας ορίζουμε την ευρύτερη γεωγραφική ενότητα των νησιών του Αιγαίου Πελάγους, η οποία με την σειρά της ορίζει και τις προδιαγραφές σχεδιασμού και τις λειτουργικές απαιτήσεις του θέματος.

Το σενάριο λειτουργίας
Το νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου Πελάγους εμφανίζει μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αναφορικά με την γεωγραφική και δημογραφική του κατανομή, με τις αυτόνομες γεωγραφικές ενότητες μικρού έως μεσαίου μεγέθους, τα νησιά, να ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις μεταξύ τους αποστάσεις και την θέση τους στο πέλαγος συχνά σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες. Με βάση αυτή την ομαδοποίηση, αλλά και την αναγνώριση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των νησιών, των υποδομών υγείας σε αυτά αλλά και την παρούσα συγκοινωνιακή κατάσταση μεταξύ τους και σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα, δομούμε ένα σενάριο λειτουργίας ορισμένων πλοίων - πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας, τα οποία θα πραγματοποιούν κυκλικά δρομολόγια προσεγγίζοντας συγκεκριμένες ομάδες νησιών το καθένα, και θα προσφέρουν υπηρεσίες ιατρικών εξετάσεων, ενημέρωσης για θέματα υγείας, πρόληψης, και βραχυπρόθεσμης νοσηλείας, με αρχή, τέλος δρομολογίων και σημείο αναφοράς τα νησιά στα οποία βρίσκονται Γενικά Νοσοκομεία. Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι καλύπτονται in situ οι βασικές ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των κατοίκων ακόμα και απομακρυσμένων και μικρών νησιών, καθώς και συμπληρώνονται οι δυνατότητες λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών των εκάστοτε σταθερών μονάδων υγείας, με τα πιο σοβαρά ιατρικά περιστατικά να εξυπηρετούνται από τα κοντινότερα Γενικά Νοσοκομεία. Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε την πρωτοβάθμια μονάδα υγείας είναι διότι οι μικρές χωρικές και λειτουργικές απαιτήσεις αυτής μας επιτρέπουν την χρήση ως βάση πλοίου περιορισμένων διαστάσεων, κάτι το οποίο δίνει την δυνατότητα προσέγγισης ακόμα και των πιο απομακρυσμένων και μικρών νησιών.

 

Επιλογή πλοίου προς μετασκευή
Μετά από τον ορισμό των μέγιστων διαστάσεων που πρέπει να έχει το πλοίο, και την κατάλληλη διερεύνηση ορισμένων τύπων πλοίων προς μετασκευή, καταλήγουμε στην επιλογή ενός ΕΓ/ΟΓ πλοίου το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για και πραγματοποιεί δρομολόγια στις άγονες γραμμές του Αιγαίου, ενώ στην συνέχεια, μετά την αναγνώριση των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του πλοίου, προσδιορίζουμε την έκταση της μετασκευής αλλά και το κτηριολογικό πρόγραμμα του θέματος.

 

 

Αρχιτεκτονική σύνθεση και λειτουργική ανάλυση
Ακολούθως, προσδιορίζουμε την αρχική ιδέα σύμφωνα με την οποία προχωρούμε στον σχεδιασμό της μονάδας υγείας, και στην συνέχεια, ως αποτέλεσμα εκτενούς και μεθοδικής συνθετικής επίλυσης κάθε πτυχής του σχεδιασμού, παραθέτουμε την λειτουργική ανάλυση του πλοίου και των κινήσεων μέσα σε αυτό, οργανώνοντας κατάλληλα τις πολυάριθμες χρήσεις και τις σχέσεις μεταξύ τους εντός του περιορισμένου χωρικού πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζει το πλοίο ως κατασκευή. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην βέλτιστη επίλυση του ζητήματος του επαρκούς φυσικού φωτισμού στο σύνολο των χώρων του σκάφους, κάτι το οποίο δεδομένων των ναυπηγικών περιορισμών στην διαχείριση των ορίων της δομής, αλλά και της σημασίας του φυσικού φωτός εν γένει στην λειτουργία χώρων υγείας και στην ευεξία των ασθενών, θέτει σημαντικές προκλήσεις στον σχεδιασμό.

 

 

Κατασκευαστική και στατική ανάλυση
Τέλος, προχωρούμε στην παράθεση των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών και των διαγραμμάτων φορτίσεων, τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών τόσο του μετασκευασμένου πλοίου όσο και συγκριτικά με το αρχικό πλοίο, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουμε μετά από την στατική και κατασκευαστική μελέτη του αρχικού πλοίου, των ελέγχων κάθε υποψήφιας λύσης για την μετασκευή, και την παράθεση της τελικής λύσης σε σχέση με την αρχική δομή.

 

 

Διπλωματικές & Ερευνητικές Εργασίες - Το greekarchitects.gr, προτείνει μια  θεματική ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες φοιτητών από σχολές πολυτεχνείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι /νες μπορούν να μας στείλουν την διπλωματική τους εργασία.

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2022. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital