Εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας
Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική (ΕΔΕΜ) 01
Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική (ΕΔΕΜ) 02
Βιντεοσκόπηση ομιλίας του καθηγητή Π. Τουλιάτου
Βιντεοσκόπηση ομιλίας Dr. Andrea Bernasconi
Ομιλία Dr. Wolfgang Winter (H σύγχρονη ξύλινη κατασκευή)
Χτίσιμο σπιτιού από άχυρο
Ευπαλίνειον όρυγμα
Ομιλία Χ. Σπίρτζη (ΣΕΠΑΚ)
Building a sustainable future
Αφιέρωμα στη γέφυρα Ρίου
Συνέντευξη Τύπου Χ. Σπίρτζη για το ΤΣΜΕΔΕ
video
video
video
video
video
video
video
video
video
video
video
video
video
video
video
video