ARCHITECT'S LIST

Savvides Architects

Profile

 

 

Το γραφείο ¨σαββίδης – αρχιτέκτονες¨ λειτουργεί από το 1982 στη Λεμεσό (ΚΥΠΡΟΣ), από τους αρχιτέκτονες Άγγελο Σαββίδη και Πόλυ Κλεοβούλου – Σαββίδου.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει εκπονήσει και υλοποιήσει πάνω από πεντακόσιες μελέτες για κτήρια που περιλαμβάνουν κατοικίες, επαύλεις πολυτελείας, κλινικές, γραφεία, σχολές (δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), καταστήματα, εργοστάσια, αποθήκες, εστιατόρια, τουριστικά χωριά, πολυκατοικίες, κ.ά. Έργα μας έχουν ανεγερθεί σε όλες τις Επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου αλλά και στο εξωτερικό, όπως Sana’a - Βόρειο Υεμένη ( εργοστάσιο – γραφεία – επαύλεις και πολυκατοικίες), στη Μανίλα – Φιλιππίνες ( γραφεία), στο Λονδίνο (διαμερίσματα) κ.ά.

 

Ο αρχιτέκτονας Άγγελος Σαββίδης γεννήθηκε το 1956 στη Λευκωσία και αποφοίτησε το 1981 από τη Facolta di Architettura di Genova – Ιταλία με διδακτορική διατριβή σε χωρικές κατασκευές για κάλυψη χώρων με μεγάλα ανοίγματα χωρίς στηρίξεις. Είναι κάτοχος του τίτλου Dottore Architetto με βαθμολογία 110/110 με έπαινο.

 

Η αρχιτέκτονας Πόλυ Κλεοβούλου – Σαββίδου είναι απόφοιτος της Facolta di Architettura di Genova – Ιταλία με διδακτορική διατριβή στη Γοτθική Αρχιτεκτονική της Κύπρου και κατέχει τον τίτλο Dottore Architetto.

 

Μέσα από την πολύχρονη πείρα και τη συνεχή μελέτη και έρευνα της φιλοσοφίας και της εξέλιξης της Αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού, αλλά και της δυναμικής των συμβολικών μορφών, οι αρχιτέκτονες του γραφείου ¨σαββίδης – αρχιτέκτονες ¨, μπορούν σήμερα να σχεδιάζουν και να παρουσιάζουν έργα που αποτελούν σημεία αναφοράς. Παράλληλα τα έργα αυτά, προσδίδουν στη δύναμη της εικόνας του οργανισμού τον οποίο στεγάζουν και αντανακλούν - ή πολλές φορές πλάθουν - την προσωπικότητα των ατόμων που τα χρησιμοποιούν.

 

Η απλότητα των μορφών, με τη χρήση των βασικών Πλατωνικών Στερεών και της Πυθαγόρειας γεωμετρίας, αλλά και με μορφές που πηγάζουν από μαθηματικές ακολουθίες (Fibonacci κ.ά.), ή από την ίδια τη φύση (βιο-δόμηση), επιτρέπει στον παρατηρητή να αποτυπώσει τη γεωμετρία, να μπορεί να αντιλαμβάνεται το νόημα και το μήνυμα, το οποίο θέλει να μεταφέρει ο αρχιτέκτονας με αυτές τις μορφές, και να μπορεί να την ανακαλεί στο μέλλον.

 

Το ωραίο, δεν είναι κάτι που ήδη υπάρχει στα διάφορα αντικείμενα. Ο κάθε ανθρώπινος εγκέφαλος, αντιλαμβάνεται το ωραίο με το δικό του τρόπο, ανάλογα με τη παιδεία και τις προηγούμενες εμπειρίες και ευαισθησίες του. Πάνω σε αυτή τη διαπίστωση, βασίζεται η δική μας δουλειά για να δημιουργούμε με τις κατασκευές μας, διάφορα και ποικίλα συναισθήματα στους χρήστες των Έργων μας – ( φόβος, ηρεμία, ασφάλεια, χαρά κ.ά.).

 

 

Savvides Architects was founded on 1982 in Limassol (Cyprus), by the architect Angelos Savvides and the architect Poly Cleovoulou-Savvidou.


The last thirty years have
designed and supervised over five hundred buildings, including residences, luxury villas, hospitals, offices, schools (secondary and tertiary education), shops, factories, warehouses, restaurants, tourist villages, apartment buildings, etc. Our projects have been built all over Cyprus and abroad, in cities like Sana - North Yemen (Factory - offices - villas and apartment buildings), Manila - Philippines (offices), London (apartments), etc.

Architect Angelos Savvides was born in Nicosia in 1956 and graduated from Facolta di Architettura di Genova - Italy in 1981 after presenting a thesis on spatial structures to cover big spans. He gained the title Dottore Architetto with a score 110/110 with honors.

Architect Poly Cleovoulou - Savvidou graduated from Facolta di Architettura di Genova - Italy in 1982 with thesis on Gothic Architecture at Cyprus and she gained the title Dottore Architetto.

Through our long experience and continuous study and research of philosophy and evolution of architecture and design as well as the dynamism of symbolic forms, the architects of our studio are able to design and present projects that become points of reference. At the same time these projects,
add more power at the image of the organization they shelter and they reflect – frequently they improve – the personality of the users.
The simplicity of forms, the use of Platonic Solids and Pythagorean geometry, in combination with forms deriving from mathematical sequences or from the nature,
allows the observer to capture the geometry and perceive the meaning and the message, which the architect wants to transmit through these forms.

Beauty
is not something that already exists in objects. Each human brain perceives beauty in its own way, depending on the level of education, previous experiences and sensibilities. This principle is fundamental for us in order to create – through our structures – emotions (safety, happiness, serenity even fear) to the end users.

 

 

 

Phone: 00357 25 366 739
E-mail: angsav@spidernet.com.cy
Fax: 00357 25 366 379
Url: http://greekarchitects.gr/savvides.architects
 
 
 
 
   

membership

Forgot password? New registration
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Terms of use. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital