ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου

23 Αύγουστος, 2016

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η δημιουργία μιας πλήρους πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη, για τη νέα διαμόρφωση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου στη Ρόδο. (κατάθεση μελετών 19/10/2016)Embarassed

 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η δημιουργία μιας πλήρους πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη, για τη νέα διαμόρφωση της πλατείας. H πρόταση οφείλει να συνάδει με τις απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της πλατείας, που με τον ιδιαίτερο μνημειακό χαρακτήρα και τις χαρακτηριστικές χουρμαδιές της, θα πρέπει να αποδοθεί στους πολίτες ως χώρος ιστορικής μνήμης και σύνδεσης παλαιών και νέων μορφών και κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής και τη γειτνίαση με το «Νεστορίδειο Μέλαθρον», ξενοδοχεία, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, Casino, αλλά και με το κτίριο του ενυδρείου στο βορά του νησιού. Η πλατεία ως χώρος περιπάτου, αναψυχής και υποδοχής πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων, θα πρέπει να είναι ένας ζωντανός οργανισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου. Η περιοχή επέμβασης ορίζεται από τον περιμετρικό της δρόμο, μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας αυτοκινήτων και συγκεκριμένα από το υφιστάμενο ρείθρο του απέναντι πεζοδρομίου της πλατείας και προς το εσωτερικό της, σύμφωνα με το Προσάρτημα Α. Οι διαστάσεις του χώρου επέμβασης και του διαγωνισμού (κατά προσέγγιση και στρογγυλοποιημένες +,-) στη μεγάλη του διάσταση με κατεύθυνση από νότο προς βορρά, είναι 182,50μ. και στη μικρή του διάσταση με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση, είναι 36,10μ. σύμφωνα με το Προσάρτημα Α.

Ο ευρύτερος χώρος της πλατείας λειτουργεί κυρίως ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων περιμετρικά αυτής, χωρίς τέλος στάθμευσης. Υπάρχουν σήμερα τουλάχιστον 100 θέσειςστάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, όπως αυτές φαίνονται στο Προσάρτημα Β. Η απομάκρυνση ή μη της δυνατότητας στάθμευσης οχημάτων, ειδικά στα όρια της πλατείας, θα είναι μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί. Λόγω όμως του μεγάλου προβλήματος θέσεων στάθμευσης στην πόλη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τουλάχιστον των 50% των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης του χώρου επέμβασης θα πρέπει να διατηρηθούν υπόγεια ή υπέργεια, κατά την κρίση των μελετητών.

Ο χώρος εντός της πλατείας λειτουργεί ως περιστασιακό πέρασμα κατοίκων και επισκεπτών προς ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία και γύρω παραλίες. Η πλατεία έχει σήμερα χώρους με πλακόστρωση σε διάφορα επίπεδα, φυτεμένα οριοθετημένα παρτέρια, κατασκευές με υγρό στοιχείο, παγκάκια, φωτιστικά, δέντρα, κάδους απορριμμάτων, καρτοτηλέφωνα κ.λ.π Η άμεση επαφή του χώρου ανάπλασης με την ευρύτερη περιοχή του ενυδρείου, του προσδίδουν τη δυναμική μιας εισόδου στο κέντρο και την πόλη, από τη θάλασσα. Η συγκεκριμένη πλατεία είναι από τους σημαντικούς ελεύθερους χώρους στον βορρά της πόλης της Ρόδου και είναι περίκλειστη από όλες τις διευθύνσεις, άρα είναι σχετικά προστατευμένη από κακοκαιρίες.

 

 

Οι προτάσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

1. Την αρμονική συνύπαρξη των στοιχείων της πλατείας (δέντρα, σχήμα, μορφή, οπτικές φυγές) με τα παλιά και σύγχρονα περιμετρικά κτίρια.
2. Την ανάγκη πρόβλεψης φωτισμού, για το σύνολο του ελεύθερου χώρου, των παρτεριών αλλά και για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών δέντρων (χουρμαδιές).
3. Την ομαλή σύνδεση της διαμόρφωσης της πλατείας, με τα περάσματα προς και από τις γύρω παραλίες.
4. Την οργάνωση του πρασίνου με τα κατάλληλα για την ιδιαιτερότητα του χώρου και το μικροκλίμα, δέντρα και φυτά.
5. Την ανάγκη σχεδιαστικής πρότασης για την κατασκευή σκιαδίων για τις ιδιωτικές χρήσης αναψυχής αλλά και των στοιχείων αστικού εξοπλισμού, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τους μελετητές.
6. Την επιλογή υλικών επίστρωσης και λοιπών κατασκευών με κριτήρια την φυσική τους προέλευση, τη δυνατότητα ανακύκλωσης, την αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες της παράκτιας ζώνης αλλά και την εντοπιότητα, διαθεσιμότητα, επάρκεια, δυνατότητα συντήρησης, οικονομία, κλπ.
7. Την υπογειοποίηση όλων των υποδομών των δικτύων κοινής ωφελείας, υφιστάμενων και προβλεπόμενων.
8. Την σύνδεση της πλατείας με το «Νεστορίδειο Μέλαθρον» ώστε να αποτελεί συνέχειά του ως προς τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και τις εκθέσεις.

Οι προτάσεις των διαγωνιζομένων θα πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψη όλους τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και να διέπονται από τις αρχές του "σχεδιασμού για όλους" και τις απαιτήσεις του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους € 20.000,000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα κατανεμηθούν ως εξής:
1ο Βραβείο (45%) € 9.000,00
2ο Βραβείο (33% ) € 6.600,00
3ο Βραβείο (22%) € 4.400,00

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των μελετών ορίζεται η 19/10/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Δείτε την προκήρυξη (pdf) ΕΔΩ
Δείτε την φωτογραφική αποτύπωση (pdf) ΕΔΩ

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2020. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital