ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας  Κοζάνης

02 Ιούνιος, 2011

Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Κοζάνης

Τα βραβεία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Αναλυτική παρουσίαση του δεύτερου βραβείου. (Πρόδρομος Νικηφορίδης - Bernard Cuomo)

Ανακοινώθηκαν και επισήμως τα βραβεία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας της Κοζάνης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Γ. Παπακώστα, καθηγητή ΑΠΘ. Αθ. Παππά, αρχιτέκτονα, Κατερίνα Καραδαλή, αρχιτέκτονα, Αλ. Πασσά, αρχιτέκτονα και Γ. Μπιλιώνη, τοπογράφο, μετά από έλεγχο των φακέλων προχώρησε στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Πηγή:ο Χρόνος

Eτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδρίασης, τα βραβεία έχουν ως εξής:

Πρώτο βραβείο στην ομάδα Μελετητών, η οποία αποτελείται από τους:
1. ΠΑΠΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 34%
2. ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 33%
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΦΑΝΗ - ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 33%
Με ειδικούς συνεργάτες: ΣΠΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
Και ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΦΩΤΗ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Δεύτερο βραβείο στην ομάδα Μελετητών η οποία αποτελείται από :
1. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ - ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%
2. ΚΟΥΟΜΟ ΜΠΕΡΝΑΡ - ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%
Με ειδικούς συνεργάτες: ΒΑΛΣΑΜΗ ΘΕΟΦΑΝΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τρίτο βραβείο στην ομάδα Μελετητών, η οποία αποτελείται από :
1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%
2. ΖΙΩΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%
3. ΛΙΑΝΑ ΑΝΝΑ - ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%
4. ΣΚΟΡΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%
5. ΣΠΑΝΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ- ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%

Με ειδικό συνεργάτη τον ΤΡΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ
Τέταρτο βραβείο στο Μελετητή ΡΟΥΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ που συμμετείχε με ποσοστό 100% και ειδικό συνεργάτη την ΠΑΣΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πέμπτο βραβείο στη μελετήτρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ που συμμετείχε με ποσοστό 100% και ειδικό συνεργάτη FRANCISCO ANTONIO GARCIA TRIVINO - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

Επίσης, σύμφωνα με τα πρακτικά τις επιτροπής θα εξαγοραστούν τέσσερις μελέτες, για τις οποίες θα αποσφραγιστούν οι αντίστοιχοι φάκελοι συμμετοχής μετά από εγγραφή συγκατάθεση των μελετητών.

 

 

 

Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας της Κοζάνης (πλατεία Νίκης)
Πρόδρομος Νικηφορίδης - Bernard Cuomo

Δεύτερο βραβείο

 


Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης

Η βασική πρόθεση της λύσης για δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου κεντρικού χώρου που θα μεγιστοποιεί την αίσθηση του μεγέθους του και θα ενσωματώνει όλες τις κινήσεις και ροές σε έναν ισορροπημένο αστικό χώρο όπου ο πεζός έχει προτεραιότητα, πραγματοποιείται με την πρόταση για κατασκευή ενός ενιαίου δαπέδου από κυβόλιθους, όμοια διαμορφωμένο στην πλατεία όσο και στους γύρω από αυτή δρόμους και πεζόδρομους. Ο αμιγώς χώρος της πλατείας οριοθετείται χωρίς να αναιρείται η αίσθηση του ενιαίου δημόσιου χώρου. Τα στοιχεία που οριοθετούν το χώρο της πλατείας επιχειρείται να μην αποτελούν «όρια» με την έννοια των εμποδίων, οργανώνουν το χώρο δημιουργώντας «κινήσεις» εδάφους, διαφοροποιήσεις πάνω σε ένα ενιαίο έδαφος. Επιπλέον, οι διαμορφώσεις που «οριοθετούν» τον κεντρικό χώρο της πλατείας παραλαμβάνουν τις υψομετρικές διαφορές του εδάφους δημιουργώντας μια ενιαία, ομοεπίπεδη, λειτουργική επιφάνεια.

 


Η γεωμετρική χάραξη των στοιχείων που «οριοθετούν» την πλατεία αποσκοπεί:

- στη δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου που «στρέφεται» προς το συγκρότημα των δημόσιων κτιρίων, κυρίως προς τον Ναό του Αγίου Νικολάου και «διαχέεται» προς αυτόν, δημιουργώντας μια συνέχεια του δημόσιου χώρου
- στην προβολή του κτιρίου του Δημαρχείου δημιουργώντας ένα δημόσιο χώρο που στρέφεται προς αυτό καθώς η σημερινή χάραξη της πλατείας παραμένει έκκεντρα σε σχέση με αυτό
- στον τονισμό και την ενίσχυση του σημαντικού άξονα της οδού Ειρήνης

Διαμόρφωση των ορίων της πλατείας

Επί της οδού Νίκης, το πλάτος του δρόμου μειώνεται για να αποδώσει ζωτικό χώρο στην πλατεία. Σε αυτό το όριο της πλατείας διαμορφώνεται ένας πράσινος χώρος με γραμμικά καθιστικά. Τα επάλληλα γραμμικά καθιστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες, είτε για στάση κατά τη διέλευση από την οδό Νίκης είτε για στάση από την πλευρά της πλατείας.

Επί της οδού Π. Μελά, το όριο της πλατείας διαμορφώνουν οι καμπυλωμένοι αναβαθμοί - καθιστικά. Η συνολική διαμόρφωση των αναβαθμών με την τριγωνική κάτοψη, παραλαμβάνει τις υψομετρικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της πλατείας και της οδού Π. Μελά. Κάποιοι από τους αναβαθμούς - καθιστικά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για στάση από την πλευρά του δρόμου και κάποιες από την πλευρά της πλατείας. Η τριγωνικής κάτοψης διαμόρφωση των αναβαθμών ενσωματώνει μικρές επιφάνειες πρασίνου αλλά σε μικρότερη έκταση, το αντίστροφο από αυτό που συμβαίνει στη διαμόρφωση του ορίου επί της οδού Νίκης.

Επί του πεζοδρόμου της οδού Ειρήνης
Ο πεζόδρομος της οδού Ειρήνης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό άξονα της πόλης, τόσο ιστορικά όσο και σήμερα στη σύγχρονη λειτουργικότητα της πόλης. Στο όριο της πλατείας με τον πεζόδρομο της οδού Ειρήνης μια σειρά πολύ σημαντικές συνθήκες ισχύουν, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στην πρόταση:

- η ύπαρξη του οικοδομικού τετραγώνου των δημόσιων κτιρίων και των τοπόσημων της πόλης, Δημαρχείο, Μητροπολιτικός Ναός, Κωδωνοστάσιο
- ο πολυσύχναστος και σημαντικός άξονας της οδού Ειρήνης
- η μεγάλη ροή των πεζών προς τον Ναό και τον πεζόδρομο της οδού Πανδώρας
- η σχέση της πλατείας με το κτίριο του Δημαρχείου και γενικά με το οικοδομικό τετράγωνο του συμπλέγματος των δημόσιων ιστορικών κτιρίων

Επί του πεζοδρόμου μπροστά στο Ερμιόνειο Ξενοδοχείο η πλατεία οριοθετείται με μια πέργκολα τραπεζοειδούς κάτοψης που παραλαμβάνει τις υψομετρικές διαφορές έτσι ώστε ο πεζός να εισέρχεται σε αυτή ομοεπίπεδα από την οδό Νίκης και τον πεζόδρομο. Το δάπεδο της τραπεζοειδούς αυτής διαμόρφωσης είναι ξύλινο και «ακουμπάει» στο ενιαίο δάπεδο της πλατείας σαν να ξεκολλάει από αυτό. Ο χώρος αυτός δίνεται στα γειτονικά καταστήματα ώστε να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και καλύπτεται με πέργκολα. Η πέργκολα διαμορφώνεται με επάλληλα μεταλλικά Π, τα οποία τοποθετούνται με ασυνεχή τρόπο ακολουθώντας το σχήμα του deck. Έτσι, εκτός από τη στέγαση και το σκιασμό του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων, δημιουργείται και ένα διαφανές όριο - φίλτρο σε ως προς την πλατεία και τον πεζόδρομο. Τα επάλληλα μεταλλικά Π χαμηλώνουν προς τη στενή πλευρά του τραπεζοειδούς deck.

Ο κεντρικός χώρος της πλατείας αποτελεί μια ενιαία συνεχή επιφάνεια χωρίς υψομετρικές διαφορές και εμπόδια. Σε αυτόν τον κεντρικό χώρο τοποθετούνται, ομοεπίπεδα μέσα στο δάπεδο από κυβόλιθους, ακανόνιστα και όχι σε καθορισμένο κάνναβο, εννέα πίδακες νερού διαφοροποιημένου ύψους ροής. Οι γραμμικές σχάρες παραλαβής τους νερού αποτελούν στοιχεία της διαμόρφωσης του ενιαίου δαπέδου.

 

 

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital