ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΑ

Η πολυκατοικία στην Αθήνα

09 Νοέμβριος, 2011

Η πολυκατοικία στην Αθήνα

Το GreekArchitects.gr σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην τρίτη σειρά βίντεο-παρουσιάσεων με θέμα την Αθήνα, που επιμελείται ο καθ/της Α.Δ.Τριποδάκης. (Ερωτηματολόγιο & Συμμετοχή)

Α Θ Η Ν Α : "Α-Π Ο Λ Ι Τ Η Σ - Τ Η" Π Ο Λ Η ?

Με δεδομένη την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του υλικού των απαντήσεων που λάβαμε και της σχετικής συζήτησης που οργανώθηκε με βάση τις βασικές επισημάνσεις τους για την δευτερη ενότητα (πλήρεις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, συζήτηση με συμμετοχή των Α. Αραβαντινού, Ι Φραντζεσκάκη, Β. Μαλάμη και επιλεγείσα φωτογραφία), προχωρούμε στην ανάκτηση των ερωτημάτων που αφορούν στην 3η ενότητα «Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».

Υπενθυμίζουμε ότι η κάθε βίντεο - παρουσίαση θα έχει συγκεκριμένο θέμα (πλην της 1ης εισαγωγικής) και θα περιλαμβάνει σε διάρκεια περίπου μιας ώρας, την εισαγωγή στο θέμα από τον επιμελητή, τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων συνεντεύξεων και ερωτηματολογίου που θα προηγείται κάθε θέματος, την συζήτηση των τεθέντων ερωτημάτων από 3-4 συνομιλητές και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Επίσης, η συντακτική ομάδα ενδέχεται να προσκαλέσει στην εκπομπή συμμετέχοντες στη διαδικασία του ερωτηματολογίου. (αρχιτέκτονες ή μη)


Ευχαριστούμε θερμά για την μέχρι τώρα συμβολή σας.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ GreekArchitects.gr


ΘΕΜΑ : Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ποια θεωρείτε ως κυριότερα προβλήματα:

1. Των εσωτερικών, υπαίθριων και ημιυπαιθριων χώρων του διαμερίσματoς της μέσης αθηναϊκής πολυκατοικίας

2. Των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων της (είσοδος, κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας, διάδρομοι, δώμα, pilotis, υπόγειο (αποθήκες, λεβητοστάσιο, γκαράζ) κλπ.

3. Του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο εντάσσεται (στο συνεχές ή μη σύστημα) αναφορικά προς τον εξωτερικό και εσωτερικό κοινόχρηστο χώρο και τα δώματα.

4.Του άμεσου αστικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται (σε απόσταση περπατήματος 10 λεπτών, δηλαδή περίπου 600 μ.)

5.Ποια από τα προηγούμενα αξιολογείτε ως σημαντικότερα.

6.Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την αντιμετώπιση τους.


Οι απαντήσεις θα είναι δεκτές μέχρι 30 Νοεμβρίου προκειμένου να υπάρχει ο ανάλογος χρόνος για την επεξεργασία τους.

Τρόπος συμμετοχής

Μπορείτε να αποστείλετε τις απαντήσεις των παραπάνω ερωτημάτων, στο info@greekarchitects.gr με την ένδειξη "Τριποδάκης 03" [δεν υπάρχει περιορισμός λέξεων. Επίσης, μπορείτε να αποστείλετε έως και μία (1) εικόνα.]
Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι ενυπόγραφες και να συνοδεύονται από στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) και επάγγελμα ή τομέα σπουδών.

Όλα τα email θα προωθούνται στη συντακτική ομάδα του προγράμματος : Α Θ Η Ν Α : "Α-Π Ο Λ Ι Τ Η Σ - Τ Η" Π Ο Λ Η ?, την οποία συντονίζει ο αρχιτέκτων καθηγητής Αλέξανδρος Δ. Τριποδάκης.

Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν στην τελική παρουσίαση της συγκεκριμένης ενότητας, ενώ παράλληλα θα συζητηθούν και στην τηλεοπτική εκπομπή που θα ακολουθήσει. Επίσης, η συντακτική ομάδα ενδέχεται να προσκαλέσει στην εκπομπή συμμετέχοντες στη διαδικασία του ερωτηματολογίου. (αρχιτέκτονες ή μη)

 

 

εισαγωγικό βίντεο

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2019. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by GREED PROMO