ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΑ

06 Νοέμβριος, 2011

Νέα μόνιμη στήλη της Αικατερίνης Γκόλτσιου στο GRA

TOΠΙΑ. H στήλη αυτή αναπτύσσει μια θεματολογία για τα τοπία όπως διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση φυσικών διεργασιών και ανθρώπινων παρεμβάσεων και παρουσιάζει επιστημονικές προσεγγίσεις ανάλυσης και σχεδιασμού του τοπίου.

English version

Αναλύονται τοπία σε κάθε κλίμακα, από το μικροτοπίο ως το μακροτοπίο, θίγονται ποικίλα ζητήματα σχεδιασμού, προστασίας και διαχείρισης τοπίων, σχολιάζονται οι διαφορετικές τάσεις που επικρατούν σήμερα στο σχεδιασμό των δημόσιων υπαίθριων χώρων, και αναλύεται η χρηστικότητα μεθόδων και εργαλείων που εφαρμόζονται σήμερα διεθνώς στην αξιολόγηση του τοπίου. Διερευνώνται οι σχέσεις του τοπίου με δραστηριότητες όπως ο τουρισμός και η γεωργία, οι μεταβολές που αυτές επιφέρουν στο τοπίο, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους το τοπίο συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση των παραπάνω οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αναπτύσσονται επίσης θέματα όπως η νομική αναγνώριση του τοπίου ως αναπόσπαστο συστατικό του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ως έκφραση της ποικιλίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των πολιτών, και ως θεμέλιο της ταυτότητάς τους, καθώς και η σημασία ανάπτυξης θεσμικών εργαλείων για την προστασία, τη διαχείριση και το σχεδιασμό του τοπίου.

keimeno2

Η Αικατερίνη Γκόλτσιου είναι Πτυχιούχος Γεωπόνος (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Αρχιτέκτων Τοπίου (M.L.A. University of Edinburgh) και διδάκτορας στη Γεωγραφία (Παν/μιο Αιγαίου). Από το 1997 έως σήμερα διατηρεί γραφείο μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου στην Αθήνα και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα. Οι δραστηριότητες της επεκτείνονται στο σχεδιασμό δημοσίων υπαίθριων χώρων (πάρκα, πλατείες, πεζόδρομοι, πολιτισμικοί χώροι, αθλητικοί χώροι), ιδιωτικών χώρων, στην αποκατάσταση τοπίου (λατομεία, έργα οδοποιίας, εξυγίανση ρεμάτων, κ.ο.κ.) και στις μελέτες αξιολόγησης του τοπίου.

Είναι εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά σεμινάρια Ελεύθερων Επαγγελματιών και Δημοσίων Υπαλλήλων, με θέμα το τοπίο και την αρχιτεκτονική τοπίου. Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια με κριτές και έχει ασχοληθεί με την συγγραφή βιβλίων για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Παν/μιου Αιγαίου και της Ε.Ε. με γενικότερο αντικείμενο την ανάλυση του τοπίου και των αλλαγών στις χρήσεις γης, με τη βοήθεια δεικτών τοπίου, χωρικής στατικής σε συνδυασμό με την τηλεπισκόπηση και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Είναι μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, του ΠΣΑΤ (Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου) και του ΙFLA (International Federation of Landscape Architects).

Η μόνιμη στήλη: Ελληνικά - Αγγλικά

 

 

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital