ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

2009-10

(214) GREEN Vs GREY 3 κτίρια και 1 πλατεία στο κέντρο της Κατερίνης

21 Μάρτιος, 2011

(214) GREEN Vs GREY 3 κτίρια και 1 πλατεία στο κέντρο της Κατερίνης

Στόχος μας είναι η περιοχή να αποτελέσει ένα νέο κέντρο για την πόλη, ένα πυρήνα για τους νέους και για όλους τους κατοίκους της πόλης.


Φοιτητές : Καραντανά Μελπομένη, Μανουτσοπούλου Φανή
Επιβλέπων καθηγητής: Εδουάρδο Κάστρο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Ημερομηνία παρουσίασης : Φεβρουάριος 2010

 

Η περιοχή μελέτης μας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κατερίνης, στη συνέχεια του κεντρικού άξονα που ενώνει το δημοτικό πάρκο με την κεντρική πλατεία καθώς και επάνω στη διαδρομή που ενώνει το κέντρο αναψυχής που συγκεντρώνονται κυρίως οι νέοι της πόλης με το κτίριο του ATEI. Στόχος μας είναι η περιοχή να αποτελέσει ένα νέο κέντρο για την πόλη, ένα πυρήνα για τους νέους και για όλους τους κατοίκους της πόλης.

Στην περιοχή μελέτης επικρατεί ένας εμπορικός χαρακτήρας, αφού τα γύρω κτίρια λειτουργούν κυρίως ως λιανικό εμπόριο στο ισόγειο, ενώ χρησιμοποιούνται για κατοικία στους ορόφους. Διατηρείται έτσι γενικά ένα ύφος με εμπορικές χρήσεις εκτός από τη δυτική ζώνη πλευρικά του οικοπέδου μας που έχει ως κύρια χρήση της την κατοικία και την βορειοδυτική πλευρά όπου κυριαρχούν οι ψυχαγωγικές λειτουργίες με καφέ και καταστήματα αναψυχής. Παρατηρούμε ακόμα ότι δεν υπάρχουν έντονες διαφορές σε κλίμακα και ύψη. Τα γύρω κτίρια είναι κυρίως πολυκατοικίες τεσσάρων ορόφων και άνω, οι περισσότερες των οποίων φτάνουν το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής των 18,5μ. Τοπόσημο για την περιοχή μας αποτελεί το διατηρητέο κτίριο του Ι.Τσαλόπουλου, ενώ παρατηρούμε έντονη την έλλειψη χώρων στάθμευσης.

 

diplomatiki.203.2011.01.jpg

 

Στην περιοχή αποφασίζουμε να τοποθετήσουμε νέες χρήσεις υπερτοπικής σημασίας, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του χαρακτήρα της και θα δημιουργήσουν μία νέα εικόνα του κέντρου της πόλης.

Προτείνουμε την τοποθέτηση στην περιοχή ενός κτιρίου φοιτητικών εστιών σε συνδυασμό με ένα χώρο δημοτικής βιβλιοθήκης ανοιχτής για τους κατοίκους της πόλης. Καταστήματα λιανικού εμπορίου ενισχύουν το ψυχαγωγικό χαρακτήρα της περιοχής, απέναντι και σε άμεση σχέση με το υπάρχον λιανικό εμπόριο, ενώ 2 νέες αίθουσες κινηματογράφου, ενισχύουν την κινητικότητα στην περιοχή καθ' όλη την διάρκεια της μέρας. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία εμπορική στοά που παρέχει μία προστατευμένη κίνηση των πεζών προς τη νέα πλατεία. Το κτίριο θεάτρου, που χωροθετείται στην περιοχή μελέτης, συμπληρώνει το "κέντρο πολιτισμού" που δημιουργείται. Συνδετήριο κρίκο στο σχεδιασμό αποτελεί η κεντρική πλατεία που δημιουργείται μπροστά στο διατηρητέο κτίσμα (το οποίο χρησιμοποιείται ως επίσημη αίθουσα υποδοχής του δημάρχου) ολοκληρώνοντας το νέο πολιτιστικό πυρήνα της πόλης. Για τη διευκόλυνση της στάθμευσης προτείνουμε τη δημιουργία ενός μεγάλου υπόγειου χώρου στάθμευσης 227 θέσεων.

 

diplomatiki.203.2011.02.jpg

 

Αρχικά, διακρίνουμε να γεννάται ένας νέος άξονας που ενώνει τον πεζόδρομο και το κέντρο νέων με το ΤΕΙ της πόλης. Στο σχεδιασμό μας διατηρείται ο νέος άξονας διαπερνώντας το νέο συγκρότημα που θα δημιουργήσουμε και συμβάλλοντας καθοριστικά στη χωροθέτηση των κτιρίων. Ο νέος αυτός άξονας αποτελεί τη "ραχοκοκαλιά" του συγκροτήματος προσφέροντας ακόμα και στους περαστικούς μια ποικιλία θεάσεων διαφορετική από αυτές που έχουν στην υπόλοιπη πόλη.

Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που καθόρισε την πορεία της σχεδιαστικής μας πρότασης ήταν η χρήση του πρασίνου στην τρίτη διάσταση. Η πόλη της Κατερίνης χαρακτηρίζεται από την ανυπαρξία υψομετρικών διαφορών, το έδαφος είναι παντού επίπεδο. Θέσαμε, λοιπόν, ως στόχο την έντονη αντίθεση της περιοχής μας, τη διαφορετικότητα στη χρήση του πρασίνου και για το λόγο αυτό σχεδιάσαμε το αστικό πράσινο με βάση τον άξονα (z) του ύψους, δημιουργώντας τη μοναδική περιοχή εντός της πόλης με διαφοροποίηση των εδαφικών υψών. Επαναδιαπραγματευθήκαμε τη σχέση πράσινου- μπετού και προσπαθήσαμε να χειριστούμε την αλληλοδιείσδυση των ορίων τους.

 

diplomatiki.203.2011.03.jpg

 

Στην περιοχή αποφασίζουμε να χωροθετήσουμε νέες χρήσεις με σκοπό τη βελτίωση του χαρακτήρα της και τη δημιουργία μιας νέας εικόνας του κέντρου της πόλης. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της διπλωματικής μας εργασίας, ξεκινάμε αρχικά από την υπόθεση απελευθέρωσης του χώρου, ενώνουμε τα δύο δημοτικά οικόπεδα και αφαιρούμε από την περιοχή το παλιό ογκώδες κτίριο του κινηματογράφου που εμποδίζει τη θέαση του διατηρητέου κτιρίου και μειώνει την ακτίνα επιρροής του. Δημιουργείται έτσι ένα οικόπεδο Ε=15.891μ2.

 

diplomatiki.203.2011.04.jpg

 

diplomatiki.203.2011.05.jpg

 

Η όλη ιδέα για το σχεδιασμό του νέου συγκροτήματος αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό στοίχημα, αφού προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τις διαφορετικές χρήσεις, την ιδιαίτερα έντονη ανθρώπινη κινητικότητα με τον σχεδιασμό ενός "φυσικού τόπου" με χαμηλό ποσοστό κάλυψης (16,5 %), με τη χρήση φυτεμένων δωμάτων και την κατασκευή υπόσκαφων κτιρίων. Στόχος μας το πράσινο που τόσο λείπει από την πόλη και από τους κατοίκους της, να καλύπτει μεγάλο ποσοστό του οικοπέδου μας και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους.

 

diplomatiki.203.2011.06.jpg

 

Ακόμα μέσα από τις σχεδιαστικές μας προτάσεις προσφέρεται η δυνατότητα διαφορετικών θεάσεων από διαφορετικά ύψη.

Οι χαράξεις που ορίζουν τα κτίρια και το πράσινο εμφανίζουν μία σχετική ποικιλία σε αντίθεση με την αυστηρότητα του ορθοκανονικού καννάβου της πλατείας, ο οποίος χρησιμοποιείται επίσης με μία σχετική ελευθερία με πυκνώματα και αραιώματα στο σώμα του. Οι χαράξεις του εξωτερικού χώρου εμφανίζονται και καθορίζουν τον σχεδιασμό στο εσωτερικό των κτιρίων.

 

diplomatiki.203.2011.07.jpg

 

diplomatiki.203.2011.08.jpg

 

Τέλος, ο σχεδιασμός του νέου αυτού συγκροτήματος, των τριών κτιρίων και της πλατείας και η χωροθέτησή του στο κέντρο της πόλης της Κατερίνης, σηματοδοτεί το τέρμα μίας κυρίαρχης διαδρομής πεζών, που ξεκινά από το δημοτικό πάρκο και το μοναδικό υπάρχον πολιτιστικό κέντρο της πόλης, συνεχίζει επί της πεζοδρομημένης οδού Μ.Αλεξάνδρου, όπου συγκεντρώνονται οι εμπορικές και ψυχαγωγικές κεντρικές χρήσεις, διασχίζει την κεντρική πλατεία της πόλης και καταλήγει στη νεοσχεδιασμένη περιοχή, σε ένα νέο πολιτιστικό δημοτικό κέντρο, σε ένα δεύτερο μεγάλο "φυσικό τόπο" εντός του κέντρου της πόλης.

 

diplomatiki.203.2011.09.jpg

 

diplomatiki.203.2011.10.jpg

 

Διπλωματικές & Ερευνητικές Εργασίες - Το greekarchitects.gr, προτείνει μια  θεματική ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες φοιτητών από σχολές πολυτεχνείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι /νες μπορούν να μας στείλουν την διπλωματική τους εργασία.

 

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital