ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

Η φωτογραφία ως μέσο μεταγραφής του αρχιτεκτονικού έργου

04 Δεκέμβριος, 2014

Η φωτογραφία ως μέσο μεταγραφής του αρχιτεκτονικού έργου

Το φωτογραφικό παράδειγμα των Bernd & Hilla Becher. (ερευνητική εργασία)

Φοιτήτρια : Σαμίου Αδαμαντία
Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Αμαλία Κωτσάκη
Πολυτεχνείο Κρήτης
Ημερομηνία παρουσίασης : Δεκέμβριος 2012

Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονείται στα πλαίσια των σπουδών στη σχολή των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποτελεί την ερευνητική εργασία του τελευταίου έτους. Στη συγκεκριμένη εργασία διερευνάται η δυναμική και σύνθετη αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται, καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ανάμεσα σε δύο διαφορετικές μορφές Τέχνης - τη Φωτογραφία και την Αρχιτεκτονική - και υπό ποιες μορφές γίνεται εμφανής αυτή η αλληλεπίδραση.

Το γενικό ερευνητικό ερώτημα που ανακύπτει αφορά στην επίδραση που έχει το Φωτογραφικό μέσο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την Αρχιτεκτονική, αλλά και στη θετική επιρροή που έχει ασκήσει η Αρχιτεκτονική Φωτογραφία τόσο στην εξέλιξη Αρχιτεκτονικών Προβληματισμών, όσο και στην εξάσκηση της Αρχιτεκτονικής Πρακτικής. Προκειμένου να μελετηθούν εκτενέστερα οι παραπάνω προβληματισμοί, επελέγη ως παράδειγμα προς ανάλυση το Φωτογραφικό έργο των Bernhard και Hilla Becher και συγκεκριμένα η Μεθοδολογία που αναπτύσσει το ζεύγος, τόσο κατά την απεικόνιση των αρχιτεκτονικών δομών, όσο και κατά την παρουσίαση του έργου τους.

Το αρχιτεκτονικό έργο μπορεί να γίνει γνωστό είτε μέσω του βιώματος του είτε μέσω της μελέτης της αναπαράστασης του. Η αναπαράσταση συνίσταται σε μία διαδικασία αντιστοίχησης του υλικού τρισδιάστατου οικοδομήματος σε μία νοητική εκδοχή του με τη μορφή πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή, προκειμένου να είναι αναγνώσιμη, απαιτεί την υλοποίηση της σε κάποιο μέσο (φωτογραφία, γραμμικό σχέδιο, σκίτσο, γραπτό ή προφορικό λόγο, πρόπλασμα, ολογραφία, οπτικοακουστικό υλικό, ψηφιακά δεδομένα). Τη διαδικασία αυτή σχηματισμού του ειδώλου καλούμε μεταγραφή του αρχιτεκτονικού έργου και επιτελείται κατά κύριο λόγο μέσω της φωτογραφίας.

Δείτε την εργασία σε pdf (114 σελ.) ΕΔΩ ή στο ακόλουθο flipbook

Διπλωματικές & Ερευνητικές Εργασίες - Το greekarchitects.gr, προτείνει μια  θεματική ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες φοιτητών από σχολές πολυτεχνείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι /νες μπορούν να μας στείλουν την διπλωματική τους εργασία.

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2020. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by GREED PROMO