ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

Συμμετοχές 2012

Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Μετσόβου

21 Ιούνιος, 2013

Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Μετσόβου

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο ανασχεδιασμός της κεντρικής πλατείας του Μετσόβου.


Φοιτήτρια : Χριστίνα Λέκκα
Επιβλέπων καθηγητής : Δημήτρης Καλιαμπάκος
Επιστημονικός συνεργάτης: Στέλλα Γιαννακοπούλου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δ.Π.Μ.Σ. ¨Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών¨
Ημερομηνία παρουσίασης : Μάρτιος 2012

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο ανασχεδιασμός της κεντρικής πλατείας του Μετσόβου. Στόχος της μελέτης είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κυριότερου δημόσιου χώρου του οικισμού, και η απόδοσή του στους κατοίκους και τους επισκέπτες του. Επιδιώκεται η δημιουργία νέων μνημών, δημόσιου αστικού χαρακτήρα, με διαδραστικούς εξοπλισμούς μόνιμων και εφήμερων κατασκευών προκειμένου να αναβαθμιστεί ποιοτικά ο χώρος της πλατείας και ο περιβάλλον υπαίθριος χώρος, ενώ ταυτόχρονα να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων μέσα από καινοτόμες ιδέες και λύσεις.

 

 

Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον χώρο της περιοχής μελέτης, κατά την έρευνα πεδίου είναι τα εξής:

- Ασαφή όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου.
- Τρόποι χρήσης του δημόσιου χώρου που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του και δυσχεραίνουν τη λειτουργία του.
- Δείγματα σύγχρονης δημόσιας παρέμβασης που δεν συνάδουν με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού.
- Κακοτεχνίες σε αρκετά τμήματα των δρόμων γύρω από την πλατεία.
- Κακή τοποθέτηση στοιχείων του δημόσιου εξοπλισμού.
- Ελλιπής σκιασμός στην πλατεία.
- Αισθητική ρύπανση.

 


Το κάστρο-φρούριο χτίστηκε το 1868 και ¨καλύφθηκε¨ με τη δημιουργία του λόφου «Φρούριο» από τους κατοίκους του Μετσόβου, αμέσως μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό.

 

Πρόταση ανασχεδιασμού της κεντρικής πλατείας του Μετσόβου και του χώρου γύρω της.

Βασικός γνώμονας του σχεδιασμού είναι η αναγνωσιμότητα του προς ανάπλαση χώρου. Βάσει αυτού, ο επισκέπτης θα μπορεί να αναγνώσει εύκολα τον χώρο και τις λειτουργίες του, ερμηνεύοντας τα μηνύματα που εκπέμπει ο τόπος. Τα μηνύματα θα αποδίδονται πρακτικά μέσα από την διαδρομή στον χώρο και ταυτόχρονα συνειρμικά, σε μια προσπάθεια συναισθηματικής αφύπνισης του επισκέπτη. Ο χώρος της πλατείας θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οικισμού. Δεν θα είναι απομονωμένος πίσω από τα σταθμευμένα αλλά θα «προσκαλεί» τον κάτοικο να τον επισκεφτεί, να τον ζήσει, να τον περπατήσει, να τον απολαύσει. Η πλατεία είναι σημείο κοινωνικών επαφών, ανάπαυσης αλλά και δράσης. Ως έννοια αλλά και ως χώρος οφείλει να ελκύει τους ανθρώπους και όχι να τους απομακρύνει.

Βασικοί σχεδιαστικοί στόχοι της πρότασης είναι:

- Διευθέτηση της κίνησης πεζών και οχημάτων.
- Γενική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος.
- Σχεδιασμός τοπίου πλατείας και περιβάλλοντα υπαίθριου χώρου.
- Επανασχεδιασμός και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων.

Ο ανασχεδιασμός της πλατείας του Μετσόβου αλλά και του περιβάλλοντα υπαίθριου χώρου της επιτυγχάνει:

- Αισθητική αναβάθμιση του χώρου της πλατείας, του ιστορικού λόφου «Φρούριο» αλλά και του δρόμου, ο οποίος γειτνιάζει με αυτούς τους χώρους, μέσα από αναδιαμόρφωση της πλακόστρωσης, αντικατάσταση των στοιχείων ανάπαυσης και ανασχεδιασμού των πρανών του λόφου.

 


Υφιστάμενη κατάσταση πλατείας και περιβάλλοντος χώρου.


Πρόταση ανασχεδιασμού πλατείας - λόφου - πεζόδρομου.

 

- Λειτουργική βελτίωση του χώρου της πλατείας, του ιστορικού λόφου και του δρόμου. Δημιουργία κερκίδων επί της πλατείας και των πρανών του λόφου σε συνδυασμό με τα στέγαστρα, συμβάλλουν στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, δίνοντας τη δυνατότητα της πλατείας να λειτουργεί για την κοινωνία και κάθε μέρα και εποχή του χρόνου. Η μετατροπή του δρόμου σε πεζόδρομο θα έχει πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία και την λειτουργία του πολεοδομικού δικτύου του Μετσόβου, ενώ παράλληλα η σύνδεση του με τον λόφο μέσω κεκλιμένου διαδρόμου ήπιας κλίσης, επιτρέπει την επίσκεψη αυτών του ιστορικού λόφου και από άτομα με αναπηρία.

 


Πρόταση: Δημιουργία κερκίδων στο πρανές του λόφου και στο περίγραμμα της πλατείας.

 

- Ανάδειξη των ιστορικών αξιών της πλατείας, του λόφου «Φρούριο» και των πολιτιστικών αγαθών του Μετσόβου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ουσιαστικής σύνδεσης της πλατείας με το λόφο, διαμέσου του υπόσκαφου πολιτιστικού - εκθεσιακού χώρου, όπου ο επισκέπτης θα δύναται να ενημερωθεί για την ιστορία του Μετσόβου και των χώρων που επισκέπτεται μέσα από μια διαδρομή εντός του ιστορικού λόφου. Δηλαδή ο συνδετικός κρίκος πλατείας - λόφου θα είναι η ιστορία του Μετσόβου, η οποία θα παρουσιάζεται αναλυτικά στον υπόσκαφο εκθεσιακό χώρο. Παράλληλα στο όλο εγχείρημα συμβάλλει και η σύνδεση του λόφου με τον πεζόδρομο και κατά συνέπεια της πλατείας με το συνεδριακό κέντρο και την πινακοθήκη Αβέρωφ.

 

 

- Εναρμόνιση του συνολικού έργου με το παραδοσιακό δομημένο και φυσικό περιβάλλον του οικισμού του Μετσόβου, μέσα από προτάσεις ήπιων επεμβάσεων, πλην αναγκαίων και χρήσιμων αναπλάσεων.

Ο σωστός προγραμματισμός του όλου εγχειρήματος της ανάπλασης της πλατείας του Μετσόβου αποτελεί αναγκαία προτεραιότητα. Με προσεκτικούς χειρισμούς και μεθοδικές κινήσεις η όψη του οικισμού θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά. Η ανάπλαση της πλατείας αποτελεί βασικό στόχο και εντάσσεται στα γενικότερα πλαίσια της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του Μετσόβου. Αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, τις δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη και η τεχνολογία, αλλά και πιθανούς σύγχρονους τρόπους χρηματοδότησης, η ανάπλαση της πλατείας του Μετσόβου δύναται να πραγματοποιηθεί.

Διπλωματικές & Ερευνητικές Εργασίες - Το greekarchitects.gr, προτείνει μια  θεματική ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες φοιτητών από σχολές πολυτεχνείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι /νες μπορούν να μας στείλουν την διπλωματική τους εργασία.

 

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital