ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

Ισλαμικό κέντρο στην Αθήνα

02 Αύγουστος, 2014

Ισλαμικό κέντρο στην Αθήνα

Κριτήρια χωροθέτησης. (ερευνητική εργασία)

Φοιτητές: Σιγάλα Αλίκη, Χιώτης Άγγελος
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κλαμπατσέα Ειρήνη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ημερομηνία Παρουσίασης: Ιούλιος 2014

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τα χαρακτηριστικά του χώρου, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ένα μουσουλμανικό κέντρο, το οποίο περιλαμβάνει και χώρο προσευχής σε μη μουσουλμανικό περιβάλλον, συγκεκριμένα αυτό της Αθήνας: της μοναδικής ευρωπαϊκής πρωτεύουσας που δεν διαθέτει επίσημο χώρο προσευχής για τους μουσουλμάνους κατοίκους της.

Ένα κτίριο τέτοιας φύσης δημιουργεί μια αμφίδρομη σχέση με τον χώρο γύρω του: προσελκύει και προσελκύεται, αποκλείει και αποκλείεται από συγκεκριμένες χρήσεις και χρήστες. Αυτό συμβαίνει διότι απευθύνεται σε ορισμένη μερίδα πληθυσμού, η οποία αποτελεί μειονότητα στην περιοχή. Η κατασκευή ενός τέτοιου κέντρου, βοηθά την μειονότητα να παραμείνει ενωμένη και ενδυναμώνει μνήμες από την πατρίδα, ενώ παράλληλα εξετάζει ένα πολύ ευαίσθητο και προσωπικό για τον καθένα θέμα: αυτό της θρησκείας. Συνεπώς, ο χώρος που επιλέγεται να χωροθετηθεί το μουσουλμανικό κέντρο αποτελεί κρίσιμη επιλογή, καθώς πρέπει να βοηθά τους χρήστες του να αισθάνονται άνετα. Επιπλέον, ένα τέτοιο κτίριο τείνει να δημιουργήσει γύρω του έναν πυρήνα λειτουργιών που σχετίζονται άμεσα με την μουσουλμανική μειονότητα, αλλάζοντας τον μέχρι τότε χαρακτήρα της περιοχής, ίσως απομακρύνοντας τον μη μουσουλμανικό πληθυσμό ή τους γηγενείς κάτοικους, ανάλογα με τον βαθμό δεκτικότητάς τους προς το διαφορετικό.

Η τοποθέτηση ενός σύγχρονου μουσουλμανικού κέντρου στον αστικό ιστό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί μέρος μιας γενικότερης πολιτικοκοινωνικής πολιτικής, ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια γενική κατεύθυνση σε διεθνές επίπεδο ως προς την επιλογή τοποθεσίας του χώρου όπου αυτό πρόκειται να κατασκευαστεί. Στην μελέτη αυτή επιχειρείται να προταθεί ένα σύστημα κριτηρίων, το οποίο προσδοκά να ανταποκριθεί στο ιδιαίτερο υπόβαθρο της Αθήνας, με στόχο να τεθούν οι βάσεις για την δημιουργία ενός ενεργού, εξωστρεφούς αστικού στοιχείου, που θα συνάδει με την παγκόσμια και τοπική ενσωμάτωση των μουσουλμάνων στον Δυτικό κόσμο.

Σαφές είναι ότι εμπλέκονται πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, προκειμένου να επιτευχθεί η αρμονική συνύπαρξη κοινωνίας και μειονότητας στον χώρο. Αυτοί οι παράγοντες συνδέονται με τον αστικό σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική του τεμένους και τις γενικές αντιλήψεις της κοινωνίας. Τέλος, θεωρούμε βασικό δικαίωμα αυτό της ανεξιθρησκίας και της ελεύθερης προσευχής σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και πιστεύουμε ότι η πολιτεία οφείλει να μεριμνά για την ικανοποίηση τέτοιων αναγκών.

Δείτε την εργασία σε pdf (197 σελ.) ΕΔΩ ή στο ακόλουθο flipbook

Διπλωματικές & Ερευνητικές Εργασίες - Το greekarchitects.gr, προτείνει μια  θεματική ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες φοιτητών από σχολές πολυτεχνείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι /νες μπορούν να μας στείλουν την διπλωματική τους εργασία.

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital