ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΑ

Το ΣτΕ διέσωσε το ένα από τα δύο κτίρια κοντά στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

13 Ιούλιος, 2009

Το ΣτΕ διέσωσε το ένα από τα δύο κτίρια κοντά στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Το ΣτΕ εξέδωσε αποφάσεις που αφορούν τα δύο κτίρια  στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Το Ε' Τμήμα του ΣτΕ ακυρώνει υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η ολική άρση προστασίας κτιρίου στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ενώ με άλλη απορρίπτει αίτηση που ζητά την ακύρωση υπουργικής απόφασης για κτίριο στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Χατζηχρήστου.

Με την υπ΄ αριθμ. 2335/2009 απόφαση το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της περιοχής του Μακρυγιάννη με την οποία ζητούσαν να ακυρωθεί η από 30.8.2007 απόφαση υπουργού Πολιτισμού με την οποία εγκρίθηκε η ολική άρση προστασίας του χαρακτηρισμένου ως μνημείου ακινήτου επί της οδού Διονύσου Αρεοπαγίτου 17.

Το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο από το 1978 με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και ως έργο τέχνης από το 1988. Το κτίριο αυτό γειτνιάζει με το Νέο Μουσείο Ακρόπολις και δημιουργεί, σύμφωνα με την διοίκηση, προβλήματα στην οπτική επαφή με το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως.

Το Ε΄ Τμήμα αφού ερμήνευσε την Διεθνή Σύμβαση της Γρανάδας για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην Ευρώπη και την νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς, έκρινε ότι η υπουργική απόφαση «δεν αιτιολογείται νομίμως» και κατά συνέπεια είναι ακυρωτέα.

Στην απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται ότι το επίμαχο κτίριο μαζί με το πλέγμα των κτιρίων που βρίσκονται επί της οδού Δ.Αρεοπαγίτου συνιστούν ένα ενιαίο μέτωπο και ένα αρχιτεκτονικό σύνολο που εμπίπτει στην προστασία του αρχαιολογικού νόμου και της Σύμβασης της Γρανάδας.

Επίσης το ΣτΕ με δεύτερη απόφασή του απέρριψε αίτηση της Αστικής Εταιρείας «Monumenta» που ζητούσε να ακυρωθεί η από 1.4.2008 απόφαση του υπουργού Πολιτισμού με την οποία αποφασίστηκε ο μη χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιριακού συνόλου στην συμβολή των οδών Μακρυγιάννη 10 και Χατζηχρήστου 21, αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ με τις οποίες κρίθηκε ότι το εν λόγω κτιριακό συγκρότημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρητέο και οι δύο άδειες κατεδάφισης του Δήμου Αθηναίων που αφορούν το σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος.

Η Αστική Εταιρεία στην αίτησή της ανέφερε ότι η κατεδάφιση του κτιριακού συγκροτήματος θα υποβάθμιση το οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης και θα στερήσει από τους Αθηναίους αξιόλογα στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, όπως και οι άλλες συμπροσβαλλόμενες αποφάσεις αιτιολογούνται νομίμως και επαρκώς και έτσι απέρριψε την αίτηση της προσφεύγουσας εταιρείας.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2019. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by GREED PROMO